fbpx O nas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

O nas

Inspektorat BHP

Budynek administracji
Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk

Godziny pracy:           poniedziałek - piątek, godz. 700 – 1500

Tel.:                             (58) 523 24 20, 523 24 24, 523 33 60, 523 33 61, 523 20 28

e-mail:                      bhp@ug.edu.pl 

Kierownik:

mgr inż. Tomasz Klawikowski              
e-mail:
tomasz.klawikowski@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 20
pok.105        

Zastępca Kierownika:

mgr Iwona Jaworska  
Opieka nad jednostkami: Wydział Chemii Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
e-mail: jaworska@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 61
pok.106                      

Pracownicy:

mgr inż. Iwona Wojtaszek
tel.
58 523 24 38
pok. 107

dr Monika Maciąg- Dorszyńska 
Opieka nad jednostkami: Wydział Biologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
e-mail: monika.macia-dorszynska@ug.edu.pl

tel. 58 523 20 28
pok. 101

mgr Patrycja Pengiel       
Opieka nad jednostkami: Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, Centrum Informatyki
Kwantowej, 
Biblioteka Ekonomiczna, Biblioteka Główna + Magazyn składowy (ul. Chodkiewicza)                   
e-mail: patrycja.dejneka@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 24
pok.107   

Roman Szynszecki  
Opieka nad jednostkami:  Wydział Prawa i Administracji Hotele Asystenckie, Trzynastka, Domy Studenckie, OW Łączyno, Stacja Limnologiczna
Borucino, Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy w Leźnie, Stacja Morska w Helu
        
e-mail: rekrsz@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 60
pok.104   

mgr Wioleta Kardasińska 
Opieka nad jednostkami:  WNS, Przedszkole Uniwersyteckie, ULO, Rektorat, Centrum Herdera Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny,
Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska),
            
e-mail: wioleta.kardasinska@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 60
pok.104   
            

Główne zadania:

 1. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i występuje z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp oraz na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 2. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy.
 3. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i remontów w Uczelni oraz odbiorach technicznych nowo budowanych oraz przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, z urządzeniami mającymi wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Bierze udział w zespołach powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 5. Kompletuje i przechowuje dokumentacje dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków studenckich, prowadzi rejestry wypadków pracowniczych i studenckich, a także zachorowań na choroby zawodowe.
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 7. Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych bhp oraz opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 8. Przygotowuje i wysyła dokumentację stanowiącą podstawę do ubiegania się w ZUS poszkodowanego pracownika o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu stwierdzonej choroby zawodowej i wypadku przy pracy.
 9. Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania przez laboratorium posiadające certyfikację, pomiarów i badań środowiska pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika, prowadzi kartoteki i rejestry wyników tych badań.
 10. Prowadzi szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uczelni oraz bierze udział przy organizowaniu okresowych szkoleń dla pracowników w zakresie bhp, udzielania pierwszej pomocy - wybrane zagadnienia, warsztatów z prawidłowej emisji głosu itp.
 11. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Inspektora Sanitarnego i innych organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 12. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 13. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i innych komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Prowadzi doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzuje zagadnienia dotyczące ochrony pracy.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Maciąg-Dorszyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 lipca 2020 roku, 8:53