fbpx Ryzyko zawodowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe w środowisku pracy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Radej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 kwietnia 2019 roku, 13:37

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, mogących spowodować niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Art. 226 Kodeksu pracy:

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę i  dokumentowanie  ryzyka zawodowego  pracodawca przeprowadza  na każdym stanowisku pracy.  Udział w tych pracach bierze służba BHP. Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym powinno nastąpić przed dopuszczeniem do pracy podczas  szkolenia wstępnego bhp – instruktaż stanowiskowy. Pracownik powinien podpisać potwierdzenie poinformowania o zagrożeniach związanych z pracą, które należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Druk oświadczenia o zapoznaniu z ryzykiem

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Radej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 kwietnia 2019 roku, 13:36