fbpx Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii

Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii

(Podst. pr. art. 51  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), art. 211 i 212 Kp oraz rozp. MNiSW z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090; § 1 pkt 5 oraz § 2 pkt 2 a).

 

-    udzielić pomocy osobie poszkodowanej, zabezpieczyć miejsce zagrożenia,

-    ostrzec innych o zauważonym zagrożeniu,

-    powiadomić odpowiednie służby (strażnik w portierni obiektu),

-    zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub administratorowi obiektu o zaistniałym zdarzeniu,

-    elektronicznie powiadomić odpowiednie służby UG o zdarzeniu: 

    bhp@univ.gda.pl (wypadki w pracy, podczas zajęć itp.),

    andrzej.urban@ug.edu.pl (bezpośrednie zagrożenia dla osób i mienia.) Powiadomić osobiście: pokój  nr 104, 215,  w Rektoracie  UG oraz nr 114 budynek przy ul. Bażyńskiego 1a w Gd. Oliwie lub przy użyciu dowolnego środka łączności: nr tel.: 31-30, 21-12, 25-86),

     piotr.skoblik@ug.edu.pl  (zagrożenia związane z pożarem)

 

 

Telefony alarmowe

Policja:                          997      \

Straż pożarna:              998             112

Pogotowie:                   999      /

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Maciąg-Dorszyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 maja 2020 roku, 11:28