Aktualności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualności

PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

 

.ProUG slider

Sekcja ds. Szkoleń uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu

ProUG logo

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Monika Rycel
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 października 2018 roku, 12:21