Grupowe Ubezpieczenie na Życie - program obowiązujący do dnia 31.03.2015r. | Serwis główny UG

Grupowe Ubezpieczenie na Życie - program obowiązujący do dnia 31.03.2015r.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków ich rodzin zawarte jest w:

PZU na Życie S.A.
Przedstawicielstwo Gdańsk-Przymorze 80-398 Gdańsk
ul. Obrońców Wybrzeża 27

na podstawie zamówienia publicznego nr A120-211-202/10/MM realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, przedłużone w ramach zamówienia z wolnej ręki nr  A120-211-26/14/PJ.
Ubezpieczenie obowiązuje do dnia 31.03.2015r.

 

W przypadku roszczeń z tyt. zdarzeń objętych grupowym pracowniczym ubezpieczeniem na życie zainteresowany powinien zgłosić się do Działu Płac UG po deklarację ubezpieczeniowa, wypełnić formularz zgłoszenia i z pozostałymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zaistniałe zdarzenie udać się do Ubezpieczyciela (PZU Życie S.A.).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kruszyńska
Treść wprowadzona przez: Anna Kruszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 maja 2015 roku, 11:40