fbpx Grupowe Ubezpieczenie na Życie - program obowiązuje do dnia 30.06.2018 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grupowe Ubezpieczenie na Życie - program obowiązuje do dnia 30.06.2018

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków ich rodzin zawarte jest w:

PZU na Życie S.A.
Oddział Regionalny w Gdańsku
Oddział Gdynia, Pl. Kaszubski 8, 81-350 Gdynia

na podstawie zamówienia publicznego nr A120-237-202/14/MR realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 01.04.2015r. do dnia 30.06.2018r.

 

 

W przypadku roszczeń z tyt. zdarzeń objętych grupowym pracowniczym ubezpieczeniem na życie zainteresowany powinien zgłosić się do Działu Płac UG po deklarację ubezpieczeniowa, wypełnić formularz zgłoszenia i z pozostałymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zaistniałe zdarzenie udać się do Ubezpieczyciela (PZU Życie S.A.).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kruszyńska
Treść wprowadzona przez: Anna Kruszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 marca 2018 roku, 11:30