fbpx Ubezpieczenia komunikacyjne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Flota pojazdów Uniwersytetu Gdańskiego ubezpieczona jest w:

PZU S.A.

Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ
Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Gdańsk

ul. Arkońska 6 A4, 80-347 Gdańsk

na podstawie zamówienia publicznego nr A120-211-157/19/PJ zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 16.03.2020r. do dnia 15.03.2023r.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  • odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152  z późn.zm.)
  • odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
  • AUTOCASCO
  • NNW kierowcy i pasażera
  • ASSISTANCE
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kruszyńska
Treść wprowadzona przez: Anna Kruszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 maja 2020 roku, 12:35