Ubezpieczenia komunikacyjne | Serwis główny UG

Ubezpieczenia komunikacyjne

Flota pojazdów Uniwersytetu Gdańskiego ubezpieczona jest w:

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13

na podstawie zamówienia publicznego nr A120-211-227/14/PJ zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 05.01.2015r. do dnia 15.03.2018r.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  • odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152  z późn.zm.)
  • odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
  • AUTOCASCO
  • NNW kierowcy i pasażera
  • ASSISTANCE
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kruszyńska
Treść wprowadzona przez: Anna Kruszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 lutego 2015 roku, 11:34