dr hab. Olga Kubińska, prof. UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

dr hab. Olga Kubińska, prof. UG

Kontakt

Zawód

tłumacz, wykładowca akademicki

Aktualnie pełnione funkcje: 

Kierownik Katedry Translatoryki IAiA

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Prezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego