dr Maciej Łaga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

dr Maciej Łaga

Kontakt

Telefon: +48 58 523 28 50
Nr pokoju: 4013

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: sekretariat04@prawo.univ.gda.pl
Telefon do sekretariatu: (58) 523 28 51
Nr pokoju: 4023

Aktualnie pełnione funkcje: 

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia
(Plenipotentiary of Dean for quality of learning issues)

 

Sekretarz Kolegium Redakcyjnego "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa"
(Secretary of Editorial Board of 'Gdansk Legal Studies - Jurisdiction review')

 

Stały recenzent w czasopiśmie "Pracownik i pracodawca"
(Stationary reviewer in journal 'Employee and employer')

 

Radca prawny
(Attorney at law)

 

 

 

Zdjęcie pracownika