Cudzoziemcy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cudzoziemcy na UG

1) Osoby chcące podjąć naukę na Uniwersytecie Gdańskim:

  • w ramach programów wymiany międzynarodowej
  • na zasadach komercyjnych
  • stypendyści RP

prosimy skontaktować się z Sekcją Wymiany Zagranicznej Studentów UG.

Tel.: +48 58 523 25 56

E-mail: fso@ug.edu.pl

 

2) Obywatele krajów UE oraz osoby spoza UE, ubiegające się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli Polski, powinni skontaktować się z Biurem Rekrutacji UG.

 

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania u odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2009, nr 176, poz. 1365)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006, nr 190, poz. 1406)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 roku w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych (Dz. U. 2003, nr 191, poz. 1870)
  4. Zarządzenie Rektora UG nr 105/R/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/R/13 Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014.

Regulamin Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała Senatu UG nr 12/12 z dnia 29 marca 2012 roku):

- Regulamin UG w języku rosyjskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Arkadiusz Naruk
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 lutego 2017 roku, 14:52