Cennik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cennik

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna: 85 PLN (dane konta na które należy wnieść opłatę, zostaną wkrótce podane).

Opłata rekrutacyjna musi być wniesiona na poniższe konto:

Nazwa Banku: PeKaO SA

Nazwa Posiadacza Rachunku: UNIWERSYTET GDAŃSKI

Adres Posiadacza Rachunku: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, Polska

IBAN: PL52 1240 1271 1111 0010 9096 3154

SWIFT: PKO PPL PW

Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów (przelew bez odpowiedniego tytułu nie będzie akceptowany)

 

Czesne za studia:

- stacjonarne, prowadzone w języku polskim

- niestacjonarne, prowadzone w języku polskim

- stacjonarne, prowadzone w języku angielskim

 

Czesne za studia zostanie zwrócone jedynie w przypadku nieotrzymania wizy (kandydat jest zobowiązany do przedstawienia decyzji odmownej o wizie). Czesne nie może zostać przeniesione na poczet kolejnej rekrutacji.

 

KANDYDAT JEST ZOBOWIĄZANY DO POKRYCIA KOSZTÓW PRZELEWU

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Poborski
Treść wprowadzona przez: Patryk Poborski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 czerwca 2019 roku, 10:07