International Baccalaureate

Przeliczanie wyniku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

W czasie rekrutacji uwzględniane są wyniki z przedmiotów, umieszczonych w tabelach z zasadami rekrutacji dla danego kierunku. Jeżeli na świadectwie nie występuje przedmiot, wymagany zasadami rekrutacji, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot, ale nadal uczestniczy w naborze – pod warunkiem, że posiada wyniki z innych przedmiotów, obowiązujących na wybranym przez siebie kierunku.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, przeprowadzany na UG, nie może zastąpić wyniku z języka polskiego na świadectwie.

Egzaminy wstępne organizowane są wyłącznie na dwóch kierunkach: Logopedia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. sceniczno-menedżerska.

Wyniki egzaminów maturalnych IB przeliczane są na skalę obowiązującą aktualnie w Polsce tzn. do 100 pkt w przypadku poziomu podstawowego. Jeżeli kandydat zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym, wynik zostanie pomnożony dodatkowo razy 1,75 (tj. do 175 pkt).

 

Ocena na dyplomie International Baccalaureate

Ocena

IB

Punkty UG

(egzamin

poziom podstawowy

Standard Level - SL)

Ocena

IB

Punkty UG

(egzamin

poziom rozszerzony

Higher Level - HL)

7

100

7

175

6

90

6

158

5

75 5 131

4

60 4 105

3

45 3 79

2

30

2

53

1

- 1 -

 

 

Uznawane dokumenty

O przyjęcie na studia wyższe w RP ubiegać się mogą kandydaci posiadający maturę międzynarodową, którzy posiadają dokument, uprawniający do podejmowania akademickich studiów wyższych.

 

Dokumenty uprawniające

do podjęcia studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

 

Dyplom o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate”)

 

*Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej "International Baccalaureate”, kwalifikujące do wydania dyplomu, wydane przez Biuro IB w Genewie. Samo zaświadczenie będzie honorowane przez UG wyłącznie w roku wydania zaświadczenia, z uwagi na oczekiwanie na wystawienie dyplomu przez maturzystę.

 
 

 

 

Przyporządkowanie przedmiotów

Przedmiot w kryteriach kwalifikacyjnych na UG

Przedmiot na dokumentach zagranicznych

biologia

Biology

chemia

Chemistry

fizyka

Physics 

geografia

Geography

historia

History

historia muzyki, historia sztuki

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM 

informatyka

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM 

język polski

Polish

język obcy

English, German, French, Spanish

matematyka

Mathematics

wiedza o społeczeństwie (WOS)

decyzję o uznaniu przedmiotu podejmuje BR/BWM 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26 Marzec, 2021 - 13:30; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska Ostatnia zmiana: wtorek, 30 Marzec, 2021 - 14:20; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska