Amerykanistyka - stacjonarne II stopnia | Serwis główny UG

Amerykanistyka

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie amerykanistyka
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Nauczyciele akademiccy z USA; współpraca z programem Fulbrighta (studia magisterskie w USA); współpraca z American Corner; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus (z uniwersytetami w: Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech); innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, koło naukowe amerykanistów; publikacje studenckie; wykłady gościnne. Umiejętności absolwenta: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość historii, kultury i literatury amerykańskiej a także świata mediów, systemu politycznego i polityki zagranicznej USA oraz podstaw wiedzy o gospodarce; relacyjność, komunikacja oraz umiejętność współpracy w grupie, umiejętność skutecznego przeszukiwania zróżnicowanych źródeł informacji, wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.
Absolwenci amerykanistyki II stopnia mogą kontynuować naukę na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich) w ramach Filologicznych Studiów Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze. Absolwenci kierunku nie mają trudności ze znalezieniem pracy.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE).

Punktacja – max 150 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
1 września

Test pisemny
5 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
7 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 24 sierpnia
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 września 2017 roku, 12:41