Biznes i technologia ekologiczna - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Serwis główny UG

Biznes i technologia ekologiczna

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Biznes i technologia ekologiczna
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

Studia na kierunku prowadzone są przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny. 

ATUTY KIERUNKU

 
Biznes i technologia ekologiczna to nowy kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności z zakresu:
• przygotowania pełnej koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno - biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego,
• diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ekologicznego i wskazywania kierunków usprawnień jego działania,
• planowania i organizowania podstawowych procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej,
• eksploatacji urządzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Przewiduje się, że absolwent II stopnia studiów kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna nabędzie kompetencje, które będą pozwalały pełnić następujące funkcje i zawody:
• stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach przyjaznych środowisku,
• szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym,
• projektant biznesu ekologicznego,
• kierownik eksploatacji złożonych instalacji ekologicznych,
• analityk i planista ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych,
• planista zamówień publicznych w zakresie ochrony środowiska i instalacji ekologicznych,
• konsultant strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych,
• specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.
 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Ekonomicznym UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
18 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
13:00-16:00 (pon.-sob.),w dniach 21-22 oraz 24-27 lipca w godz. 14:00-17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok.1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 19 lipca 2017 roku, 13:09