Dyplomacja - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Serwis główny UG

Dyplomacja

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
dyplomacja
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia niestacjonarne na kierunku Dyplomacja adresowane są do osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętych stosunków dyplomatycznych i konsularnych, zarówno tych które są już aktywne zawodowo i mają szansę wykorzystać nowo zdobyte umiejętności do poszerzenia swoich kompetencji zawodowych, jak i tych, które dopiero zamierzają podjąć pracę.
Ponieważ program studiów realizowany jest w dwóch specjalnościach: dyplomacji publicznej i społecznej, studenci mają możliwość zdobycia wiedzy atrakcyjnej z perspektywy ofert na rynku pracy.
Specjalność „dyplomacja publiczna” adresowana jest do osób, które zamierzają zdobyć lub poszerzyć wykształcenie niezbędne do pracy w placówkach służby publicznej, natomiast Ci, którzy zdecydują się na specjalność „dyplomacja społeczna” otrzymają wiedzę potrzebną do podjęcia lub kontynuacji pracy w instytucjach administracji krajowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia wszelkiego rodzaju instytucji, organizacji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych czy koncernów międzynarodowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Mając świadomość tego, że studenci studiów niestacjonarnych to przede wszystkim osoby pracujące, program tego kierunku zawiera przedmioty specjalistyczne, umożliwiające poszerzenie kompetencji zawodowych i zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy. Studenci maja szansę pozyskania wiedzy i umiejętności, które mogą być wykorzystane w pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych. Może to dotyczyć zarówno placówek, w których potrzebna jest umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych (na szczeblu państwowym i międzynarodowym) tj.: urząd miasta, organy samorządowe, organizacje społeczno-polityczne, placówki kulturalno-oświatowe, koncerny międzynarodowe, jak i wyspecjalizowanych organizacji polskich i zagranicznych. Ponadto, absolwenci tego kierunku bardzo łatwo odnajdą się w pracy w mediach, jako specjaliści PR czy eksperci ds. stosunków międzynarodowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą – określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 120

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 120

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
24 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
27 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
4 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 lipca
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 września 2017 roku, 11:28