Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Serwis główny UG

Filologia angielska

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku filologia angielska prowadzone są bez podziału na specjalności.
Studia na kierunku Filologia angielska umożliwiają poznanie brytyjskiej angielszczyzny w jej standardowej wersji wraz z jej opisem lingwistycznym. Pozwalają zrozumieć specyfikę kultury Wysp Brytyjskich w jej historycznym rozwoju i współczesnym zróżnicowaniu. Na studiach realizowany jest intensywny program nauczania języka angielskiego rozwijający wszystkie umiejętności językowe. Ponadto prowadzone są zajęcia z językoznawstwa, historii oraz literatury i kultury współczesnej Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA.
Filologia angielska oferuje możliwość uzyskania po trzech latach studiów stopnia zawodowego licencjata. Absolwenci mogą kontynuować studia, przez dwa lata na poziomie magisterskim, a potem podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w ramach Filologicznych Studiów Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury anglosaskiej (m. in. linie lotnicze), szkoły językowe.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 160

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
27 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
31 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
8 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.43
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 31

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 sierpnia 2017 roku, 11:52