Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Serwis główny UG

Filologia angielska

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia o specjalności nauczycielskiej. Dostępne specjalizacje: literaturoznawcza i językoznawcza. Proponowane zajęcia w ramach obu specjalizacji mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów, dając im możliwość w pełni samodzielnego wykonywania zawodu. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia.
Anglistyczne studia niestacjonarne II stopnia oferują uzyskanie w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej i następnie możliwość podjęcia studiów III stopnia na Filologicznych Studiach Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Szkoły rozmaitego typu, firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury brytyjskiej i amerykańskiej, linie lotnicze.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja – max 150 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się  absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 100

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 40

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
1 września

Test pisemny
5 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
7 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 24 sierpnia
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Rekrutacja dodatkowa od 18 września

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
2 października

Test pisemny
4 października

Ogłoszenie listy kandydatów: 
5 października

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
13 października

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 18 września
10:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 października 2017 roku, 13:20