Filologia angielska, specjalność nauczycielska - stacjonarne II stopnia | Serwis główny UG

Filologia angielska, specjalność nauczycielska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Praktyki nauczycielskie; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus; nauka innych języków obcych; innowacyjne narzędzia dydaktyczne: Web 2.0, blended learning, planowanie zajęć z wykorzystaniem ICT; nauczyciele z Wielkiej Brytanii i USA; publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia.
Anglistyczne studia stacjonarne II stopnia oferują uzyskanie w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej i następnie możliwość podjęcia studiów III stopnia na Filologicznych Studiach Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Różne typy szkół (w zależności od stopnia ukończonych studiów), szkoły językowe i dwujęzyczne, wydawnictwa, media, instytucje kultury, organizacje międzynarodowe.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja – max 150 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 38

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
1 września

Test pisemny
5 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
7 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 24 sierpnia
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 września 2017 roku, 12:45