Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Finanse i rachunkowość
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

 

STUDY PATH FINANCIAL ANALYST

First cycle studies. Branch of study: Finance and Accounting. Study path: Financial Analyst
 
 

MAIN SUBJECTS

The curriculum for major Financial Analyst consists of general university subjects and specific financial subjects with focus on investment process. Students will acquire the necessary knowledge, skills and social competence in the following teaching modules: Economics, Quantitative Methods, Corporate Finance and Reporting, Financial Markets and Instruments, Law and Ethics, Social Sciences complemented by a selection of subjects chosen by the student according to individual interests. The curriculum covers all topics included in CFA Program Level 1.

 

BENEFITS OF STUDYING SPECIALITY FINANCIAL ANALYST

The study program is closely linked to the needs of business practice. Our goal is to deliver graduates, who are sought after by employers connected with the financial market, both in Poland and abroad. Our undergraduate studies within the Financial Analyst educational path allows to gain Bachelor Degree in Finance and Accounting and the knowledge needed to succeed in the first level of the prestigious CFA exam which opens the opportunities for a career in the world of finance. The studies are conducted under the auspices of CFA Society Poland.

Among the lecturers students will find university professors as well as practitioners of recognized professional position in the financial market. Students have the opportunity to participate in foreign exchange under the Erasmus+ programme, internships in banks and other financial institutions, professional workshops and guest lectures as well as in the activities of students’ scientific clubs. We also join CFA Research Challenge and organize CFA-Day.

Graduates can continue their education in the second level studies and obtain a Master Degree in Finance and Accounting.

 

CAREER PROSPECTS

 
A graduate of our first level Financial Analyst studies can work for listed companies, banks, investment funds, other financial institutions and market monitoring organisations.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

1/3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

Uwaga:

Studia na specjalności Financial Analyst, jako prowadzone w języku angielskim, są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 15 maja
9:00-14:00 (pon.-pt.),9:00-12:00 (soboty)
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-23
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 lipca 2017 roku, 11:04