Informatyka i ekonometria, specjalność aplikacje informatyczne w biznesie - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Serwis główny UG

Informatyka i ekonometria, specjalność aplikacje informatyczne w biznesie

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Informatyka i ekonometria
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami rynku pracy IT, a także uwzględnia aktualne trendy i wyzwania w zakresie aplikacji informatycznych w biznesie. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani informatycy – wykładowcy zagraniczni, wykładowcy akademiccy UG, praktycy – programiści pomorskich firm IT o uznanym doświadczeniu zawodowym, jak i trenerzy firm konsultingowych. W trakcie zajęć wykorzystywane jest innowacyjne oprogramowanie i nowoczesna infrastruktura sprzętowa. Specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) to studia informatyczne o ukierunkowaniu praktycznym. Nowoczesny program specjalności obejmuje przedmioty informatyczne z zakresu aktualnych rozwiązań technologii informatycznych, prowadzone we współpracy z inicjatywami akademickimi światowych potentatów sektora IT, jak Microsoft, Cisco czy SAP.
 
Program studiów jest wzbogacony o przedmioty biznesowe i transferowalne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja w biznesie oraz autoprezentacja. Studia realizowane są w bliskiej współpracy z pomorskimi firmami informatycznymi: program studiów i zasady współpracy na linii edukacja akademicka – biznes ustalane są na posiedzeniach utworzonego specjalnie na potrzeby AiB Panelu Partnerów Biznesowych, a pracownicy firm Panelu o długim stażu zawodowym prowadzą również zajęcia dydaktyczne.
 
Wśród atutów specjalności AiB należy wymienić możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT oraz uczestnictwa w warsztatach przedsiębiorczości i innowacyjności w parkach naukowo-technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości.
 
Studia na specjalności AiB są promowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i mają status Inteligentnej Specjalizacji Pomorza. Jakość i wysoki poziom merytoryczny studiów zostały potwierdzone na arenie krajowej i międzynarodowej przez znaczące sukcesy studentów i zespołów studenckich dwóch Kół Naukowych studentów AiB: Expert i Lider, w konkursach MS Imagine Cup oraz Association for Information Systems.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia AiB I stopnia (http://aib.ug.edu.pl/) przygotowują do trzech szczególnie poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych:
• programista (języków Java, C#, PHP, Python i innych);
• programista aplikacji mobilnych (w systemach Android i Windows Phone) oraz
• administrator sieci komputerowych (we współpracy z Cisco Networking Academy).
 
Każdy student AiB ma możliwość zdobycia w trakcie studiów licznych certyfikatów znanych firm i instytucji IT. Studia na ostatnim, trzecim roku studiów mają charakter dualny – według zasady – 2 dni zajęć akademickich oraz 3 dni praktyki w pomorskich firmach IT. Płatne praktyki w trybie dualnym odbywają się na ostatnim roku studiów AiB w firmach Panelu Partnerów Biznesowych. Studenci zostają włączeni do firmowych zespołów IT tworzących profesjonalne aplikacje. W ten naturalny sposób studenci AiB mogą zostać zatrudnieni w firmach Panelu. Studenci i absolwenci specjalności AiB swoje umiejętności i kreatywne pomysły realizują również we własnych innowacyjnych start-upach. Absolwent AiB może podjąć pracę w następujących organizacjach: firmach informatycznych, działach informatyki firm i korporacji, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w każdym sektorze działalności biznesowej, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, portalach internetowych. Wszelkie prognozy rynku pracy – krajowe i zagraniczne - wskazują na rosnące w dobie społeczeństwa i gospodarki wiedzy – zapotrzebowanie na ekspertów IT, w tym w szczególności na programistów aplikacji informatycznych, zwłaszcza internetowych i mobilnych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

1/3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób. 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 36

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
1 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 15 maja
11:00-17:00 (pon.-pt.) po 30 września 9:00-15:00,9:00-12:00 (soboty) tylko do 30 września
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. 321
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 38

Rekrutacja dodatkowa od 10 sierpnia

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 14 września
od 14 do 30 września 11:00-17:00 (pon.-pt.), 9:00-12:00 (soboty),po 30 września 9:00-15:00 (pon.-pt.)
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. 321
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 38

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 września 2017 roku, 12:58