Mathematics, spec. economical mathematics - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Mathematics, spec. economical mathematics

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Matematyka ekonomiczna
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

MAIN SUBJECTS

Mathematics:
Mathematical analysis
Linear algebra with geometry
Theory of probability
Statistics
Differential equations
Algebra
Topology
Functional Analysis
 
Informatics:
Algorithms and data structures
Data bases

ADVANTAGES

We cooperate with the MISYS company, as well as with the Scientific Centre EXPERYMENT in Gdynia. There is the Scientific Association KOLOR and the Scientific Association of Mathematicians, which promote science among school and university students. Our students take part in a competition which involves creating materials for the interactive board Mat2Tab; they organise Mathematical League for secondary schools and participate in the Baltic Festival of Science. They also have a possibility to take part in student exchange programmes and go abroad within the ERASMUS project. We are the
only higher education institution in Pomerania, which offers the possibility of undertaking doctoral studies in mathematics.

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

Graduates in Economic Mathematics are prepared to work as analysts of economic markets. Graduates in Financial Mathematics can work in financial institutions and apply for the positions of brokers, investment advisers or actuaries. Graduates in Applied Mathematics are prepared to work as IT specialists, who also have solid understanding of mathematics. Graduates in Theoretical Mathematics have the possibility to pursue scientific career at the University.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język angielski

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 12 osób na każdej ze specjalności.

Uwaga:

Studia na kierunku Mathematics, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalność. 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 12

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca
10:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok. 137
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 25 47

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 20 grudnia 2017 roku, 11:35