Międzynarodowe stosunki gospodarcze - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Serwis główny UG

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

OPIS KIERUNKU

 
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

ATUTY KIERUNKU

 
- program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej i kształtuje umiejętności efektywnego kierowania wybranymi obszarami działalności przedsiębiorstwa,
- obowiązkowa nauka dwóch języków obcych,
- szeroki wybór praktyk i staży dopasowanych do studentów,
- duży wybór przedmiotów w języku angielskim,
- nowoczesne formy kształcenia - analiza studiów przypadków, symulacje prowadzone w pełni wyposażonych laboratoriach komputerowych,
- możliwość studiowania w ramach programu ERASMUS+ w ponad 80 uczelniach europejskich oraz umów dwustronnych w wielu krajach świata np. w Korei Płd. czy USA,
- możliwość studiowania w ramach programu MOST na wielu polskich renomowanych uczelniach,
- liczne organizacje studenckie, koła naukowe, AIESEC, ERASMUS Student Network.
 

SPECJALNOŚCI

  • Europejski wymiar przedsiębiorczości,
  • Finanse międzynarodowe i bankowość,
  • Handel zagraniczny,
  • Międzynarodowa ekonomia menedżerska,
  • Międzynarodowe strategie marketingowe,
  • Międzynarodowy transport i handel morski,
  • Turystyka międzynarodowa.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy na samodzielnych stanowiskach: finansowych, operacyjnych, analitycznych, handlowych, menedżerskich, związanych z zarządzaniem ryzykiem czy spedycyjnych, w korporacjach, bankach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Przykładowe stanowiska pracy: kierownik ds. eksportu, audytor, analityk finansowy, makler giełdowy, logistyk, spedytor, specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych, doradca biznesowy, specjalista ds. marketingu. Wielu absolwentów podejmuje pracę w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, w bankach, portach morskich i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Kryteria przyjęć

studia niestacjonarne drugiego stopnia (4-semestralne i 3-semestralne)*

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. 

* Rekrutacja na studia 4-semestralne odbywa się na semestr zimowy, a na studia 3-semestralne - na semestr letni.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 180

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 159

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Rekrutacja dodatkowa 2

Limit ogółem: 151

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
18 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
13:00-16:00 (pon.-sob.),w dniach 21-22 oraz 24-27 lipca w godz. 14:00-17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok.1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
od 4 do 21 września 10:00-13:00 (pon.-sob.),od 22 września 14:00-17:00 (pon.-pt.) i 10:00-13:00 (sob.)
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa 2 - od 2 października

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 października

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 października

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 października

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 2 października
14:00-17:00 (pon.-pt.),10:00-13:00 (sob.)
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 415
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 października 2017 roku, 8:11