Physics - full-time Bachelor's | Serwis główny UG

Physics

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Fizyka
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

MAIN SUBJECTS

Mechanics, Optics and waves, Electromagnetism, Thermodynamics, Elements of modern physics, Astrophysics, Mathematical methods of physics, Classical and quantum mechanics, Electrodynamics, Statistical physics, Physical laboratories, Computer programming.
 

ASSETS OF THE STUDIES

Studies in Physics are full-time and charged.
First degree courses in Physics are accredited by The Polish Accreditation Committee. The academic staff obtained many prestigious prizes (Prize of the Foundation for Polish Science, Hevelius Prize, Prize of Minister of Education and others).
Lectures and classes are conducted in modern lecture halls and rooms. Didactical physical laboratories are equipped with state-of-the-art measurement devices and setups. Computer laboratories enable the students to learn the skills necessary to use the newest informatics techniques.
During the first year of studies there are special courses in physics and mathematics aimed at leveling their knowledge from secondary schools.
The students may apply for various scholarships: scientific and social. There are also programs for international scientific exchange.
The graduate of the Ist degree studies in Physics obtains the BSc degree in Physics. This allows her\him to continue studies (2nd and 3rd degree) in Physics (or related disciplines) in Poland or abroad.
 

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

Graduates of first degree studies in Physics can continue their studies by taking the second degree course at Polish and foreign academic institutions.
 
The graduates are employed in :
- various kinds of research (scientific), diagnostic and other innovative laboratories;
- computer firms;
- research and development firms;
- banks and insurance firms.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

0,8

język angielski

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 12 osób.

Uwaga:

Studia na kierunku Physics, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 12

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
28 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
1 sierpnia

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
9 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca
10:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok. 301
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 98

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 września 2017 roku, 13:41