Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej

Studia
stacjonarneI stopnia
studium humanitatis
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studium Humanitatis to nowy kierunek, międzywydziałowy i w pełni interdyscyplinarny, który oferuje program całkowicie oryginalny, niedostępny na żadnym innym polskim uniwersytecie. Umożliwia on studentom zrozumienie istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo, na których zbudowany został europejski świat wartości i europejska wizja człowieka, to z nich wyrosła też współczesna idea Unii Europejskiej. Studenci tego kierunku mogą uzyskać nie tylko dużą porcję wiedzy z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale też będą wprowadzani w warsztat badawczy filologa/ historyka/ historyka sztuki. Dodatkowo zaznajomią się z problematyką i pojęciami z zakresu prawa i ekonomii, dzięki czemu będą mogli w pełni świadomie uczestniczyć w różnych formach współczesnego życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego oraz realizować się w najrozmaitszych zawodach.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Kierunek Studium Humanitatis stanowi doskonałe przygotowanie do zdobywania dalszego wykształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych – filologicznych i historycznych, ale także np. na prawie, politologii, pedagogice, socjologii, dziennikarstwie czy muzykologii. Absolwenci Studium Humanitatis będą także świetnymi pracownikami wszystkich instytucji związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. bibliotek, również naukowych, i muzeów. Będą mogli podjąć pracę zawodową w szkolnictwie czy np. w świetlicach i klubach środowiskowych (po zaliczeniu specjalności nauczycielskiej), w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych, m.in. w fundacjach, które wśród form i celów swej działalności uwzględniają kulturę.
 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

historia

0,3

język obcy nowożytny

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński  i kultura antyczna 5), historia sztuki, geografia, matematyka, filozofia, WOS

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Za ocenę z języka łacińskiego i kultury antycznej na świadectwie maturalnym lub na świadectwie dojrzałości Kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
27 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
31 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
8 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.43
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 31

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 9:46