Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunkiem opiekują się łącznie trzy silne instytucje. Uniwersytet dba o wartość merytoryczną przedmiotów. Kierownikiem Katedry Sztuk Scenicznych jest Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego: prof. Jerzy Limon. Specjalność sceniczno-menedżerską wspiera zaś Teatr Muzyczny w Gdyni. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, by stworzyć studentom najlepsze warunki rozwoju. Współpracujemy ze słynnymi artystami, dyrektorami instytucji, specjalistami z kraju i zagranicy. Organizujemy spotkania z potencjalnymi pracodawcami, pomagamy dostać się na praktyki i staże w najbardziej prestiżowych instytucjach. Nasi studenci mają też wpływ na program studiów - zgłaszają swoje propozycje warsztatów, spotkań i fakultetów. Pomagają w ich organizacji i poznają „od kuchni” świat działań i instytucji artystycznych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi humanistami, posiadającymi bardzo praktyczne umiejętności (np. pozyskiwania funduszy na sztukę i zarządzania nią), a równocześnie zdobywają duże doświadczenie artystyczne. Specjalność menedżerska ma również liczne warsztaty artystyczne i przedmioty uczące rozumieć sztukę współczesną oraz jej historię. Przygotowuje też do pracy w różnego typu instytucjach (teatrach, galeriach, przy festiwalach, happeningach, eventach artystycznych). Doskonała znajomość angielskiego pomoże studentom w przyszłości w pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych. Przygotowujemy do pracy na różnych stanowiskach (m.in.: promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi).

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 lipca 2017 roku, 8:38