Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunkiem opiekują się łącznie trzy silne instytucje. Uniwersytet dba o wartość merytoryczną przedmiotów. Kierownikiem Katedry Sztuk Scenicznych jest Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego: prof. Jerzy Limon. Specjalność sceniczno-menedżerską wspiera zaś Teatr Muzyczny w Gdyni. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, by stworzyć studentom najlepsze warunki rozwoju. Współpracujemy ze słynnymi artystami, dyrektorami instytucji, specjalistami z kraju i zagranicy. Organizujemy spotkania z potencjalnymi pracodawcami, pomagamy dostać się na praktyki i staże w najbardziej prestiżowych instytucjach. Nasi studenci mają też wpływ na program studiów - zgłaszają swoje propozycje warsztatów, spotkań i fakultetów. Pomagają w ich organizacji i poznają „od kuchni” świat działań i instytucji artystycznych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi humanistami, posiadającymi bardzo praktyczne umiejętności (np. pozyskiwania funduszy na sztukę i zarządzania nią), a równocześnie zdobywają liczne doświadczenia artystyczne. Specjalność sceniczno-menedżerska szkoli profesjonalnych aktorów z dyplomem menedżera. Pozwala, aby aktorzy-praktycy, zatrudniali się w przyszłości na stanowiskach kierowniczych. Mogą oni grać na scenie lub zarządzać nią. Doskonała znajomość angielskiego pomoże studentom przy pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych. Przygotowujemy do pracy na różnych stanowiskach (m.in.: promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi).
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) oraz sprawdzian przydatności do zawodu aktora5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Sprawdzian przydatności do zawodu (sprawdzian ruchowo-taneczny, badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych, sprawdzian praktyczny ze śpiewu oraz dykcji, sprawdzian aktorski) – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.  

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 25

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
1 lipca

Sprawdzian przydatności do zawodu aktora
3 lipca do 5 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 września

Sprawdzian przydatności do zawodu aktora
18 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 11.09.2017
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.30
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 38

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 września 2017 roku, 9:25