Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

MAIN SUBJECTS

Each programme is composed of strong core and major subjects and an interesting range of electives. It deepens the knowledge in the most specific areas of international relations, such as:

- international marketing,

- international  business transactions,

- international settlements,

- finance,

- banking,

- accounting,

- logistics,

- entrepreneurship,

- law courses: fundamentals of law, civil and business law in international trade,

- managerial courses: international  business management, knowledge managements, project management, tourism and hospitality management, public speaking and business negotiations, etc.

 

BENEFITS OF STUDYING INTERNATIONAL BUSINESS

Our programmes address different issues of international trade and intercultural approaches to international business. Students are encouraged to prepare their BA thesis in accordance with their particular interests. The tuition methods in Bachelor Degree Programmes include traditional lectures both by outstanding University professors and company practitioners, seminars, case study analysis, buzz groups and individual supervision for students’ thesis. The full-time programmes give students the latest theoretical knowledge of contemporary business environment. The Faculty of Economics offers more than 200 opportunities to go to universities in 25 different countries each year, it includes double diploma programmes.

 

CAREER PROSPECTS

International Business studies are one of a kind and give their participants access to exceptional knowledge, skills and expertise about strategic and global business management, marketing, financial issues as well as specific insights into business system. Thus, these programmes offer students comprehensive understanding of the complexities in the field of international business. The programme prepares the students for challenging positions in various areas of international business. The graduates achieve recognizable diploma and may continue the studies at the MA level of international business.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 90

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 24

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
pon.-sob.: 10:00-13:00,w dniach 13-14 oraz 16-19 lipca: 09:00-15:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa od 10 sierpnia

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 września
od 10 do 19 września: pon.-sob.: 10:00-13:00,od 20 września: pon.-pt.: 14:00-17:00,sobota: 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok.1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 września 2018 roku, 8:43