Biznes i technologia ekologiczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biznes i technologia ekologiczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biznes i technologia ekologiczna
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

Studia na kierunku prowadzone są przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny. 

ATUTY KIERUNKU

 
Biznes i technologia ekologiczna to nowy kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności z zakresu:
• przygotowania pełnej koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno - biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego,
• diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ekologicznego i wskazywania kierunków usprawnień jego działania,
• planowania i organizowania podstawowych procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej,
• eksploatacji urządzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Przewiduje się, że absolwent II stopnia studiów kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna nabędzie kompetencje, które będą pozwalały pełnić następujące funkcje i zawody:
• stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach przyjaznych środowisku,
• szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym,
• projektant biznesu ekologicznego,
• kierownik eksploatacji złożonych instalacji ekologicznych,
• analityk i planista ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych,
• planista zamówień publicznych w zakresie ochrony środowiska i instalacji ekologicznych,
• konsultant strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych,
• specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.
 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Ekonomicznym UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
pon.-sob.: 10:00-13:00,w dniach 13-14 oraz 16-19 lipca: 09:00-15:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 1 sierpnia 2018 roku, 9:49