Filologia angielska, specjalność nauczycielska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia angielska, specjalność nauczycielska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; praktyki nauczycielskie; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+; nauka innych języków obcych; innowacyjne narzędzia dydaktyczne: Web 2.0, blended learning, planowanie zajęć z wykorzystaniem ICT; nauczyciele z Wielkiej Brytanii i USA; publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. Dostępne specjalności: literaturoznawcza i językoznawcza.
Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Anglistyczne studia stacjonarne II stopnia oferują uzyskanie w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej i następnie możliwość podjęcia studiów III stopnia na Filologicznych Studiach Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Różne typy szkół publicznych, społecznych i prywatnych, szkoły językowe i dwujęzyczne, wydawnictwa, media, instytucje kultury, organizacje międzynarodowe.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2). Punktacja – max 100 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 42

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2018 r.

Test pisemny
13 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 27 sierpnia
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 26 września 2018 roku, 11:41