Filologia angielska, specjalność przetwarzanie języka naturalnego - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia angielska, specjalność przetwarzanie języka naturalnego

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki (współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) oraz nowych technologii; międzyinstytutowa współpraca naukowa i dydaktyczna; nowocześnie wyposażone laboratoria; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus; współpraca z firmami IT; warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych, publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych; dla najlepszych studentów pomoc w zdobyciu stażu w firmach zajmujących się wykorzystaniem języka naturalnego w nowych technologiach.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy i korporacje zajmujące się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz firmy zajmujące się pracą nad sztuczną inteligencją.
 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2). Punktacja – max 100 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2018 r.

Test pisemny
13 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 27 sierpnia
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 26 września 2018 roku, 11:41