Filologia angielska, specjalność translatoryczna - stacjonarne II stopnia | Serwis główny UG

Filologia angielska, specjalność translatoryczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Staże w firmach tłumaczeniowych; wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem praktycznym; nowocześnie wyposażone laboratoria; koła naukowe tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych; współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi; publikacje studenckie, konkursy translatoryczne.
 
Na studiach drugiego stopnia kształcenie odbywa się w ramach wybranej ścieżki: przekład specjalistyczny lub przekład audiowizualny dla wydawnictw i mass-mediów. Studenci doskonalą warsztat tłumacza i poznają środowisko pracy tłumacza.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Program translatoryki odzwierciedla realia rynku i kształci tłumaczy, którzy są przygotowani do współpracy z wydawnictwami, biurami tłumaczeń, agencjami tłumaczeń oraz podmiotami zatrudniającymi tłumaczy w trybie in-house, instytucjami Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), mediami, instytucjami kultury a także instytucjami międzynarodowymi.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność translatoryczna

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Egzamin dwuetapowy z języka polskiego i angielskiego: część pierwsza, pisemna: test max 100 pkt. na poziomie C1/C2; część druga, ustna: max 50 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 35

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
03 września 2018 r.

Egazmin pisemny
05 września 2018 r.

Egzamin ustny
07 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 27 sierpnia
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 19 września 2018 roku, 12:30