Filologia romańska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia romańska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Filologia romańska
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język francuski na poziomie C1, a także opanować drugi język romański (hiszpański, włoski, portugalski do wyboru) w stopniu komunikatywnym dzięki rozszerzonemu programowi nauczania. Studenci poznają również kulturę krajów francuskojęzycznych oraz zdobywają kompetencje zawodowe, które rozwijają w ramach praktyk studenckich w szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych.
 
Do wyboru są trzy specjalizacje: translatoryczna, która przygotowuje do zawodu tłumacza; nauczycielska, obejmująca ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne; oraz specjalność „Kultura i media”, która kładzie nacisk na komunikację międzykulturową i współczesną kulturę mediów w krajach francuskojęzycznych. Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Socrates-Erasmus i spędzić semestr lub rok we Francji, w Belgii, w Hiszpanii lub w Turcji.
W ramach kół naukowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, naukowe i zawodowe.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Francja jest drugim po Niemczech inwestorem w Polsce. Absolwenci filologii romańskiej mogą zatem znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Ponadto, absolwenci specjalności translatorycznej mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze. Po studiach mogą również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego.
Absolwenci specjalności nauczycielskiej zdobywają uprawnienia do nauczania języka francuskiego w szkołach.
Absolwenci specjalności „Kultura i media” mogą podjąć pracę w polskich i francuskich instytucjach kultury, agencjach reklamowych oraz branży turystycznej i usługowej. Dzięki doskonałej znajomości współczesnej kultury krajów francuskojęzycznych absolwenci i absolwentki świetnie odnajdują się w międzynarodowym środowisku pracy.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język francuski

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język obcy

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 65

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 29 czerwca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 20 lipca 2018 roku, 7:18