Filologia romańska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia romańska

Studia
stacjonarneII stopnia
filologia romańska
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

Filologia romańska - ścieżka hiszpańska i ścieżka francuska

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język francuski i język hiszpański na poziomie C2. Studenci poznają również kulturę krajów francuskojęzycznych i hispanojęzycznych oraz zdobywają kompetencje zawodowe w zakresie przekładu literackiego i specjalistycznego. Kształcenie ma na celu pogłębienie wiedzy filologicznej, zarówno w dziedzinie językoznawstwa, jak i literaturoznawstwa.
Szczególny nacisk kładziemy na współczesne problemy badawcze oraz współczesną literaturę i kulturę krajów francusko- i hispanojęzycznych, a także na aspekt antropologiczny badań filologicznych. Ponadto, zaproponowany moduł pedagogiczno-psychologiczny pozwala na zdobycie uprawnień nauczycielskich. Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Socrates-Erasmus i spędzić semestr lub rok we Francji, w Belgii, w Hiszpanii lub w Turcji.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Francja jest drugim po Niemczech inwestorem w Polsce. Absolwenci filologii romańskiej mogą zatem znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Z kolei język hiszpański konkuruje z powodzeniem z językiem angielskim, co sprawia, że staje się coraz bardziej potrzebnym narzędziem w pracy na rynkach międzynarodowych.
Absolwenci specjalności translatorycznej mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze.
Absolwenci, którzy wybrali moduł nauczycielski mogą podjąć pracę w szkołach.
Studia magisterskie pozwalają pogłębić wiedzę filologiczną i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie przekładu specjalistycznego i literackiego. Dzięki doskonałej znajomości współczesnej kultury krajów francusko- i hispanojęzycznych absolwenci i absolwentki świetnie odnajdują się w międzynarodowym środowisku pracy. Po studiach mogą również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów
studiów wyższych z wykładowym językiem francuskim lub hiszpańskim

kryteria kwalifikacyjne
dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

1.  Rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka francuskiego lub hiszpańskiego – max 50 pkt.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taka samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
18 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.30
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 38

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 października 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
10 października 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 października 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 października 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.-pt.: 11:00-12:00
Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.30
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 38

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 października 2018 roku, 11:19