Geografia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Geografia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Geografia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Oceanografii i Geografii

Strona WWW Wydziału: http://www.oig.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Geografia wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, co czyni absolwentów kierunku osobami predestynowanymi do opracowywania opinii na temat jego funkcjonowania, wzajemnych oddziaływań pomiędzy jego komponentami oraz skutków ingerencji w środowisko. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, której trzon tworzy 15 samodzielnych pracowników naukowych. System pracy ze studentem na seminariach magisterskich opiera się na zindywidualizowanym a nawet spersonalizowanym podejściu, bazującym na zainteresowaniach i mocnych stronach studenta.
 
Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej, skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST. Na studia II stopnia zapraszamy nie tylko absolwentów studiów I stopnia kierunku geografia ale również absolwentów gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geoinformacji, socjologii, ekonomii, zarządzania, administracji i wielu innych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:
- ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
- osłoną hydrometeorologiczną kraju;
- planowaniem przestrzennym;
- kształtowaniem warunków życia ludzi;
- organizacją działalności społeczno-gospodarczej;
- w instytucjach oświatowych i naukowych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 18

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon.-pt.: 10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92, +48 725 991 253

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 września
pon.-pt.: 10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92, +48 725 991 253

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 25 września 2018 roku, 12:03