Lingwistyka stosowana - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Lingwistyka stosowana

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Lingwistyka stosowana
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Lingwistyka stosowana to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz języka niemieckiego (poziom C1), a także podstawowych umiejętności w zakresie tłumaczeń w parach języków: język polski – język angielski, język polski – język niemiecki. Język angielski i język niemiecki są językami wykładowymi dla większości przedmiotów objętych programem studiów. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę trzeciego języka obcego, francuskiego lub hiszpańskiego. Jest to kurs na poziomie podstawowym. Program studiów obejmuje także zajęcia poświęcone literaturze, historii oraz realioznawstwu krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Program wymiany studenckiej Erasmus daje studentom lingwistyki stosowanej możliwość studiowania na uniwersytetach w Niemczech oraz na Słowacji.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci Lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej. Dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia może być także znajomość trzeciego języka obcego, języka francuskiego lub języka hiszpańskiego.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język niemiecki

0,5

język angielski

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 65

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 2 lipca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.68
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 38

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 20 lipca 2018 roku, 7:20