Logopedia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Logopedia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Logopedia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Kierunek logopedia współprowadzony jest przez Katedrę Logopedii przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych specjalistów, m.in. logopedów, językoznawców, historyków literatury, lekarzy różnych specjalności, psychologów, pedagogów, muzyków. Studia te przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, z zaburzeniami artykulacyjnymi. W programie studiów oprócz przedmiotów teoretycznych przewidziano praktyki. Studia na kierunku logopedia mieszczą się w pojęciu studiów nauczycielskich, obejmujących obok specjalności podstawowej (logopedycznej) drugą specjalność (filologia polska), która uprawnia absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej. Zapewnione są nowoczesne warunki studiowania (m.in. sala do ćwiczeń ortofonicznych/logorytmicznych, gabinety logopedyczne, w tym z lustrem weneckim, sala komputerowa). Najaktywniejsi studenci od kilku lat działają w Naukowym Kole Logopedów, które bardzo prężnie się rozwija, zdobywa nagrody w różnych uczelnianych i pozauczelnianych konkursach, propagując logopedię na terenie Trójmiasta i poza nim: http://nklug.wordpress.com/.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Miejsce pracy logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne i foniatryczne, ośrodki wczesnej interwencji, przychodnie lekarskie, szpitale (szczególnie na oddziałach neurologicznych i neonatologicznych), specjalistyczne gabinety prywatne, a w zakresie logopedii medialnej również radio, telewizja, teatry, seminaria duchowne. Absolwent studiów logopedycznych pierwszego stopnia może pracować również jako polonista w szkole podstawowej. Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i jest przygotowany do samodzielnego kierowania zespołem oraz zarządzania placówką, w której odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.
 

Kryteria przyjęć

Międzyuczelniany kierunek UG i GUMed

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) oraz sprawdzian przydatności do zawodu logopedy 5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, chemia

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Sprawdzian przydatności do zawodu logopedy – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena ze sprawdzianu z wymowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2018 r.

Sprawdzian przydatności do zawodu
11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 29 czerwca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
ul. Wita Stwosza 58, pok. 126
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 23 63

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 lipca 2018 roku, 11:38