Logopedia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Logopedia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Logopedia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Kierunek logopedia współprowadzony jest przez Katedrę Logopedii przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na studiach logopedycznych II stopnia zdobywa się miedzy innymi specjalistyczną wiedzę z zakresu neurologopedii, surdologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, emisji i higieny głosu. Można wybrać jedną z dwóch specjalności – neurologopedię lub wczesną interwencję logopedyczną. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i stopień magistra logopedii. Posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających logopedów, jak również ma prawo prowadzić prywatną praktykę logopedyczną. Może kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Najaktywniejsi studenci od kilku lat działają w Naukowym Kole Logopedów, które bardzo prężnie się rozwija, zdobywa nagrody w różnych uczelnianych i pozauczelnianych konkursach, propagując logopedię na terenie Trójmiasta i poza nim: http://nklug.wordpress.com/.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Miejsce pracy logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne i foniatryczne, ośrodki wczesnej interwencji, przychodnie lekarskie, szpitale (szczególnie na oddziałach neurologicznych i neonatologicznych), specjalistyczne gabinety prywatne, a w zakresie logopedii medialnej również radio, telewizja, teatry, seminaria duchowne. Absolwent studiów logopedycznych pierwszego stopnia może pracować również jako polonista w szkole podstawowej. Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i jest przygotowany do samodzielnego kierowania zespołem oraz zarządzania placówką, w której odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.
 

Kryteria przyjęć

Międzyuczelniany kierunek UG i GUMed

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie przydatności do zawodu logopedy oraz podstawowych wiadomości z zakresu logopedii – max 50 pkt.

Negatywna ocena stanu wymowy kandydata lub uzyskanie przez niego mniej niż 20 pkt. z wiadomości z zakresu logopedii wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)    Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)    Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2018 r.

Sprawdzian przydatności do zawodu
12 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 29 czerwca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
ul. Wita Stwosza 58, pok. 126
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 23 63

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 lipca 2018 roku, 11:38