Międzynarodowe stosunki gospodarcze - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

OPIS KIERUNKU

 
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień.
 
W ramach kierunku działa także prestiżowa specjalność International Business z wykładowym językiem angielskim, na którą jest osobna rekrutacja. 

ATUTY KIERUNKU

 
- dydaktyka skoncentrowana na współczesnych problemach biznesu międzynarodowego,
- studia realizowane we współpracy z praktykami biznesu,
- obowiązkowa nauka dwóch języków obcych,
- duży wybór przedmiotów w języku angielskim,
- zajęcia w unikatowym laboratorium Thomson Reuters Data Suite - możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Thomson Reuters Eikon,
- możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach,
- możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w University of Applied Sciences Upper Austria Campus in Steyr,
- nowoczesne formy kształcenia - analiza studiów przypadków, symulacje prowadzone w pełni wyposażonych laboratoriach komputerowych,
- możliwość studiowania w ramach programu ERASMUS+ w ponad 80 uczelniach europejskich oraz umów dwustronnych w krajach pozaeuropejskich, np. w Korei Płd. czy USA,
- możliwość studiowania w ramach programu MOST na wielu polskich renomowanych uczelniach,
- aktywnie działające koła naukowe i organizacje studenckie, w tym AIESEC, ERASMUS Student Network.
 

SPECJALNOŚCI

  • Międzynarodowa ekonomia menedżerska,
  • Projekty w biznesie międzynarodowym.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest doceniany przez pracodawców, co pozwala na korzystanie z szerokich możliwości praktyk i staży jeszcze w trakcie studiów. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych, analitycznych oraz zarządczych, w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym, w tym w działach handlu, eksportu, zakupów, marketingu, finansów, controllingu i logistyki. Przykładowe stanowiska pracy: młodszy specjalista ds. importu, analityk finansowy, broker, doradca ds. leasingu, specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych, spedytor, logistyk. Wielu absolwentów podejmuje pracę w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, w bankach, portach morskich i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot 5)

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Trzy z siedmiu przedmiotów do wyboru.

Uwaga:

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na II roku studiów, na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 150

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 39

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Rekrutacja dodatkowa 2

Limit ogółem: 21

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
pon.-pt.: 13:00-16:00,sob.: 10:00-13:00,w dniach 25-28 oraz 30-31 lipca: 14:00-17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa od 10 sierpnia

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 września
od 10 do 19 września: pon.-sob.: 10:00-13:00,od 20 września: pon.-pt.: 14:00-17:00,sobota: 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok.1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa 2

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
16 października 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 października 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 października 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 października
pon.-pt.: 15:00-17:00,sob.: 11:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. B415
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 października 2018 roku, 10:26