Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

OPIS KIERUNKU

 
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień.
 
W ramach kierunku działa także prestiżowa specjalność International Business z wykładowym językiem angielskim, na którą jest osobna rekrutacja. 

ATUTY KIERUNKU

 
- program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej i kształtuje umiejętności efektywnego kierowania wybranymi obszarami działalności przedsiębiorstwa,
- obowiązkowa nauka dwóch języków obcych,
- szeroki wybór praktyk i staży dopasowanych do studentów,
- duży wybór przedmiotów w języku angielskim,
- nowoczesne formy kształcenia - analiza studiów przypadków, symulacje prowadzone w pełni wyposażonych laboratoriach komputerowych,
- możliwość studiowania w ramach programu ERASMUS+ w ponad 80 uczelniach europejskich oraz umów dwustronnych w wielu krajach świata np. w Korei Płd. czy USA,
- możliwość studiowania w ramach programu MOST na wielu polskich renomowanych uczelniach,
- liczne organizacje studenckie, koła naukowe, AIESEC, ERASMUS Student Network.
 

SPECJALNOŚCI

  • Ekonomia Unii Europejskiej,
  • Finanse międzynarodowe i bankowość,
  • Handel zagraniczny,
  • International Business (specjalność anglojęzyczna),
  • Międzynarodowa ekonomia menedżerska,
  • Międzynarodowe strategie marketingowe,
  • Międzynarodowy transport i handel morski.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy na samodzielnych stanowiskach: finansowych, operacyjnych, analitycznych, handlowych, menedżerskich, związanych z zarządzaniem ryzykiem czy spedycyjnych, w korporacjach, bankach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Przykładowe stanowiska pracy: kierownik ds. eksportu, audytor, analityk finansowy, makler giełdowy, logistyk, spedytor, specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych, doradca biznesowy, specjalista ds. marketingu. Wielu absolwentów podejmuje pracę w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, w bankach, portach morskich i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 220

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 19

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
pon.-sob.: 10:00-13:00,w dniach 13-14 oraz 16-19 lipca: 09:00-15:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa od 12 września

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 września
w dniach 10-19 (pon.-sob.): 10:00-13:00,od 20 września (pon.-pt.): 14:00-17:00 oraz w sob. 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 września 2018 roku, 8:43