Pedagogika specjalna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pedagogika specjalna

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Pedagogika specjalna
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej, terapeutycznej. Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji oraz przygotowanie profesjonalne w zakresie specjalności.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zgodnie z wybraną specjalnością absolwent uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością wzroku/słuchu; a także kwalifikacje do prowadzenia profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się (praca w szkołach integracyjnych/specjalnych, placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych, poradniach specjalistycznych itp.).
 
Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
- oligofrenopedagogika z surdopedagogiką;
- oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką;
- oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej moduł danej specjalności, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
23 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
25 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
02 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 sierpnia 2018 roku, 8:37