Prawo w administracji i gospodarce - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prawo w administracji i gospodarce

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Prawo w administracji i gospodarce
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Prawa i Administracji

Strona WWW Wydziału: http://www.prawo.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Prawo w administracji i gospodarce stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wydział Prawa i Administracji UG zapotrzebowanie jednostek administracji dotyczące nowego profilu absolwenta, wszechstronnie przygotowanego do pracy przy realizacji zadań publicznych oraz współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej. Kierunek ten stanowi także interesującą ofertę dla urzędników już zatrudnionych we wszelkich organach administracji publicznej – rządowej i samorządowej – zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe. W procesie kształcenia treści teoretyczne będą uzupełniane i wzbogacane wiedzą praktyczną przekazywaną m.in. przez przedstawicieli instytucji państwowych, społecznych i zawodowych specjalizujących się w różnorodnych procesach stosowania prawa i zarządzania. Program studiów dostosowany jest do możliwości osób pracujących, łączących studia z aktywnością zawodową. Program nauczania premiuje, systematyzuje i wspiera zdobywanie umiejętności praktycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku Prawo w administracji i gospodarce predysponuje absolwentów do pracy w administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach niepublicznych - służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach pozarządowych, ponadto okazuje się przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 30 pkt.1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

Dla absolwentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w szczególności na kierunkach: ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz na innych kierunkach mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych. 

 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 17

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Rekrutacja dodatkowa 2

Limit ogółem: 17

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
03 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
05 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
13 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 20 sierpnia
pon.-pt.: 13:00-17:00,dodatkowo w dniu 8 września w godz. 11:00-15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 09

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 października 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 października 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 października 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 października
w dniach 1-17 października pon.-pt.: 11:00-15:00,w dniach 18-24 października pon.-pt.: 13:00-17:00 oraz sob. 11:00-15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2060
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 14

Rekrutacja dodatkowa 2

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 listopada 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 listopada 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 29 października
w dniach 5-21 listopada pon.-pt.: 11:00-15:00,w dniach 22-28 listopada pon.-pt.: 13:00-17:00,oraz w dniu 24 listopada sob. 11:00-15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2060
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 14

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 12:51