Socjologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Socjologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Socjologia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studenci socjologii odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym. Projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne – także za pomocą nowych technologii. Dzięki studiom rozwijają swoją wyobraźnię socjologiczną i kształcą zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego (władza, kultura, gospodarka, rodzina, religia i media).
 
Socjologia bowiem sprawia, że wyraźniej widzimy znaczenie zmian, którym podlega współczesny, zglobalizowany świat. To ona pomaga nam odnaleźć w nim swoje miejsce, zrozumieć społeczne problemy i twórczo je rozwiązywać.
 
Na studiach II stopnia jest do wyboru 6 modułów, które są uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów, przy zebraniu odpowiednio licznej grupy. Są one poświęcone zaawansowanym metodom analizy danych, socjologii miasta, socjologii gospodarki, socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii życia codziennego (moduł angielskojęzyczny). Zajęcia mają w dużym stopniu charakter warsztatowy. Studenci prowadzą projekty badawcze i społeczne, które wyrastają z ich doświadczeń i zainteresowań. Socjolodzy UG aktywnie współpracują m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Regionalnym Centrum Wolontariatu, samorządami Trójmiasta, agencjami badawczymi PBS i OBIAS. W ramach tej współpracy studenci mogą angażować się w badania i działania lokalne. Od 2003 roku na socjologii działa koło Socjokolektiv, które organizuje wydarzenia naukowe i imprezy integracyjne dla socjologów. W ramach programu Erasmus studenci mogą spędzić część studiów za granicą. A dzięki programowi MOST mogą przenieść się na kilka miesięcy na inne polskie uczelnie.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci socjologii pracują w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach kultury, w mediach, w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Wiedza, jaką dysponują, daje im możliwość podejmowania wielu zadań związanych z rozwojem i organizacją kultury, nauczaniem kompetencji społecznych, animacją środowisk lokalnych, doradztwem w biznesie i polityce, badaniami społecznymi i rynkowymi. Pracodawcy Pomorza najczęściej doceniają takie atuty absolwentów, jak: szeroka wiedza o świecie społecznym, znajomość najnowszych trendów, umiejętność samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań, zdolność pozyskiwania i analizy danych oraz zarządzania projektami społecznymi.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 6

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 204
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 43 09

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 204
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 43 09

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 25 września 2018 roku, 12:06