Studia wschodnie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia wschodnie

Studia
stacjonarneI stopnia
studia wschodnie
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego; zdobycie kompetencji w zakresie języka chińskiego na poziomie komunikacyjnym; zdobycie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce i realiach społeczno-politycznych Rosji i Chin, a także ekonomii oraz współpracy międzynarodowej; praktyki zawodowe i projekty pozwalające zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę; możliwość wyjazdów naukowych i odbywania części studiów na uniwersytetach w Rosji i Chinach.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Przygotowanie do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, we własnych firmach biznesowych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, geografia, matematyka, WOS

0,25

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka rosyjskiego i drugiego języka obcego (wschodniego) nie jest wymagana.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 48

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 12 lipca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.3
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 25 49

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 1 sierpnia 2018 roku, 9:57