Zarządzanie - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zarządzanie

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Zarządzanie
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest ukształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania zasobami organizacji. Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. Studenci realizują projekty oparte o realne problemy przedsiębiorstw. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych, które realizują oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg jest jednym z najlepszych w Polsce, regularnie odnoszącym sukcesy zagranicą. Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: przedsiębiorcy (właściciela firmy), product managera, specjalisty do spraw organizacji i zarządzania, kierownika zespołu w przedsiębiorstwie, analityka pracy, doradcy personalnego; specjalisty ds. rekrutacji pracowników, specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. promocji, handlowca, pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości, audytora ISO 9001.
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: dyrektora zarządzającego, doradcy biznesowego, specjalisty do zarządzania projektami (project managera), projektanta systemów organizacyjnych, specjalisty ds. zarządzania poszczególnymi sferami działalności podmiotów gospodarczych, analityka finansowego, analityka operacyjnego, analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego, specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 240

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
30 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
01 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
09 sierpnia 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 26 lipca
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:00-14:00,środa: 12:00-17:00,sobota 10:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, sala B-1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 sierpnia 2018 roku, 7:33