Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Specjalność sceniczno-menedżerska w ramach kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi prowadzona jest we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia wokalno-aktorskie.
 
Zajęcia z artystami, dyrektorami instytucji artystycznych i kulturalnych, specjalistami z kraju i zagranicy, spotkania z potencjalnymi pracodawcami, praktyki i staże w instytucjach kultury. Studenci specjalności sceniczno-menedżerskiej, poza przedmiotami uniwersyteckimi, uczą się zawodu profesjonalnego aktora musicalowego (śpiewu, aktorstwa, tańca, dykcji, recytacji).
Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi humanistami, posiadającymi bardzo praktyczne umiejętności (marketing, reklama i public relations – PR, podstawy prawne, finanse, rachunkowość, zarządzanie, pozyskiwanie funduszy na sztukę i zarządzania nią), a równocześnie zdobywają duże doświadczenie artystyczne.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego typu instytucjach kultury (takich jak np.: teatry, galerie, domy kultury, wydziały kultury przy urzędach miast) na różnych stanowiskach (promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi) oraz przy organizacji różnorakich wydarzeń artystycznych (np.: festiwali, happeningów, wydarzeń edukacyjnych i innych). Doskonała znajomość angielskiego jest atutem absolwentów w przyszłości, w pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) oraz sprawdzian przydatności do zawodu aktora5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Sprawdzian przydatności do zawodu (sprawdzian ruchowo-taneczny, badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych, sprawdzian praktyczny ze śpiewu oraz dykcji, sprawdzian aktorski) – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.  

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
02 lipca 2018 r.

Sprawdzian przydatności do zawodu
03 lipca 2018 r. do 05 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 29 czerwca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 lipca 2018 roku, 6:54