fbpx European Business Administration - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

European Business Administration - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

European Business Administration

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie European Business Administration
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Prawa i Administracji

Strona WWW Wydziału: http://www.prawo.ug.edu.pl

Opis

ADVANTAGES

  • If you want to understand the world around you, in which law and administration play a decisive role,
  • if you want to gain knowledge and unique abilities that will make it possible for you to move freely within the European and international economy,
  • if you want to have a real influence on the world you live in, and not just be passive in the face of the processes of change,
  • if you want to be a business leader,
  • if you’ve reached this point …

our course of studies is for you.

European Business Administration is an up-to-date course of studies that deals with the challenges of the twenty-first century. During three years of studies you will learn the secrets of the world of business and administration, and will broaden your horizons.

 

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

As a graduate of European Business Administration you will be well prepared to work in local public administration and institutions at the international, UE and national levels. In addition, the knowledge, competences, and skills you will have acquired will allow you to enter the world of business and to function in it at the European and international levels. Graduates will take advantage of excellent language skills acquired during the studies as well as good knowledge of international realities as the courses present multinational perspective on the functioning of administration. As a result, our graduates are much sought after by companies operating in European and international markets.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,4

dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Uwaga

Studia na kierunku European Business Administration są prowadzone w języku angielskim i są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:05