fbpx Intercultural and Business Relations in Europe - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Intercultural and Business Relations in Europe - stacjonarne I stopnia

Intercultural and Business Relations in Europe

Studia
stacjonarneI stopnia
Intercultural and Business Relations in Europe
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Intercultural and Business Relations in Europe (IBRE) jest unikatowym, anglojęzycznym kierunkiem w Polsce. Autorski program kształcenia stworzony przy współpracy trzech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych), pozwala na zdobycie wiedzy oraz umiejętności oczekiwanych ze strony pracodawców działających zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybierając ten kierunek masz możliwość:

 • poznania wpływu różnic kulturowych na relacje biznesowe;
 • zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Europy;
 • nauki języków obcych która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • poznania różnic kulturowych i językowych w sposób praktyczny;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata z którym nasz wydział ma podpisaną umowę dwustronną , np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w w laboratorium komputerowym Refinitiv lab (wcześniej Thomson Reuters Data Suite);
 • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Anglojęzyczny kierunek IBRE przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym, co umożliwia  absolwentom podjęcie pracy w instytucjach i organizacjach o charakterze międzynarodowym. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające mu założenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy na stanowisku menadżerskim w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

 

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,4

matematyka

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:
Studia na kierunku Intercultural and Business Relations in Europe, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:08