Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

Prestiżowa, anglojęzyczna specjalizacja International Business jest prowadzona na Wydziale Ekonomicznym od 10 lat. Program studiów łączy w sobie między innymi zagadnienia związane z handlem międzynarodowym, zasobami ludzkimi, marketingiem, transportem, finansami, globalizacją, relacjami biznesowymi. W ramach specjalizacji IB są poruszane również zagadnienia związane z różnicami kulturowymi w biznesie, co przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku możesz rozszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko rozumianego biznesu międzynarodowego, co umożliwi podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach. Wybierając specjalizację International Business masz możliwość:

 • zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie międzynarodowych zjawisk gospodarczych i społecznych przy uwzględnieniu różnic kulturowych;
 • nauki języków obcych która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata z którym nasz wydział ma podpisaną umowę dwustronną , np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym Refinitiv lab (wcześniej Thomson Reuters);
 • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na specjalności International Business przygotowują do podjęcia pracy zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach. Absolwent posiada szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podjęcie pracy w działach zajmujących się:

 • międzynarodowymi relacjami biznesowymi,
 • handlem zagranicznym,
 • zarządzaniem kapitałem ludzkim,
 • marketingiem międzynarodowym,
 • finansami i bankowością,
 • spedycją, logistyką i transportem.

Przykładowe stanowiska pracy: kierownik ds. eksportu, analityk finansowy, logistyk, spedytor, specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych, doradca biznesowy, specjalista ds. marketingu, przedstawiciel handlowy, doradca ds. leasingu, analityk rynku, doradca inwestycyjny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, agent ubezpieczeniowy, menedżer.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Rekrutacja na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business odbywa się na semestr zimowy oraz letni (studia 4-semestralne rozpoczynające się od 1. lub 2. semestru).

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.-sob.: 10:00-13:00,w dniach 17-19 lipca oraz 22-23 lipca w godz. 09:00-15:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 7:41