fbpx Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

Prestiżowa, anglojęzyczna specjalizacja International Business jest prowadzona na Wydziale Ekonomicznym od 10 lat. Program studiów łączy w sobie między innymi zagadnienia związane z handlem międzynarodowym, zasobami ludzkimi, marketingiem, transportem, finansami, globalizacją, relacjami biznesowymi. W ramach specjalizacji IB są poruszane również zagadnienia związane z różnicami kulturowymi w biznesie, co przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku możesz rozszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko rozumianego biznesu międzynarodowego, co umożliwi podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach. Wybierając specjalizację International Business masz możliwość:

 • zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie międzynarodowych zjawisk gospodarczych i społecznych przy uwzględnieniu różnic kulturowych;
 • nauki języków obcych która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata z którym nasz wydział ma podpisaną umowę dwustronną , np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym Refinitiv lab (wcześniej Thomson Reuters);
 • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przykładowe stanowiska pracy:

 • starszy analityk rynku,
 • analityk biznesowy,
 • specjalista ds. finansowania handlu,
 • specjalista ds. rozwoju rynku,  
 • manager ds. sprzedaży,
 • manager ds. importu i eksportu,
 • starszy konsultant,
 • specjalista ds. analizy ryzyka,
 • analityk finansowy,
 • specjalista w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
 • specjalista ds. wyceny,
 • manager ds. marketingu,
 • specjalista ds. logistyki,
 • spedytor międzynarodowy,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • agent ubezpieczeniowy.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Rekrutacja na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business odbywa się na semestr zimowy oraz letni (studia 4-semestralne rozpoczynające się od 1. lub 2. semestru).

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, 8:47