fbpx Pedagogika specjalna - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pedagogika specjalna - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pedagogika specjalna

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Pedagogika specjalna
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej/dyscyplin pokrewnych; samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i prowadzi badania naukowe; planuje działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne, badawcze. Rozumie procesy systemów wsparcia, oświaty, rehabilitacji.
Dla cyklu studiów rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 proponowane są następujące specjalności:
  • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością;
  • rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciową;
  • edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zgodnie z wybraną specjalnością absolwent jest przygotowany do pracy: terapeuty dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalisty ds. rewalidacji, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, doradcy w placówkach rehabilitacji itp. Ponadto jest przygotowany do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i ich rodzinami; a także do pracy w zespołach wczesnego wspomagania itp.; pracy terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (terapia/edukacja).

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie mogą ubiegać się posiadający przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) absolwenci wszystkich kierunków w dyscyplinie pedagogika i innych kierunków nauczycielskich.

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu kształcenia oraz na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów.

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 20

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Rekrutacja dodatkowa 2

Limit ogółem: 4

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
02 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
06 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
14 sierpnia 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.: 14:00-18.00,wt., śr., czw., pt.: 10:00-14:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 września
wt..-pt. 10:00-14:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46

Rekrutacja dodatkowa 2

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
04 października 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
07 października 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 października 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

07:00-10:00 (pon.-pt.)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, A 418
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 05

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 października 2019 roku, 14:27