Socjologia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Socjologia

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Socjologia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studenci socjologii odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym. Projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne – także za pomocą nowych technologii. Dzięki studiom rozwijają swoją wyobraźnię socjologiczną i kształcą zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego (władza, kultura, gospodarka, rodzina, religia i media).
 
Socjologia bowiem sprawia, że wyraźniej widzimy znaczenie zmian, którym podlega współczesny, zglobalizowany świat. To ona pomaga nam odnaleźć w nim swoje miejsce, zrozumieć społeczne problemy i twórczo je rozwiązywać.
 
Na studiach I stopnia są do wyboru dwie specjalności: Antropologia i socjologia kultury oraz Socjologia życia publicznego. Uruchomiona zostanie ta z nich, która spotka się z większym zainteresowaniem studentów na danym roczniku. Zajęcia mają w dużym stopniu charakter warsztatowy. Studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych naukowców lub wydarzeniach społecznych, które wyrastają z ich doświadczeń i zainteresowań. Socjolodzy UG aktywnie współpracują m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Regionalnym Centrum Wolontariatu, samorządami Trójmiasta, agencjami badawczymi PBS i OBIAS. W ramach tej współpracy studenci mogą angażować się w badania i działania lokalne. Na socjologii aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Socjokolektiv. W ramach programu Erasmus studenci mogą spędzić część studiów za granicą. A dzięki programowi MOST mogą przenieść się na kilka miesięcy na inne polskie uczelnie.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci socjologii pracują w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach kultury, w mediach, w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Wiedza, jaką dysponują, daje im możliwość podejmowania wielu zadań związanych z rozwojem i organizacją kultury, nauczaniem kompetencji społecznych, animacją środowisk lokalnych, doradztwem w biznesie i polityce, badaniami społecznymi i rynkowymi. Pracodawcy Pomorza najczęściej doceniają takie atuty absolwentów, jak: szeroka wiedza o świecie społecznym, znajomość najnowszych trendów, umiejętność samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań, zdolność pozyskiwania i analizy danych oraz zarządzania projektami społecznymi.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 28

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon., śr., czw., pt.: 09:00-13:00,wt.: 14:00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. S 336
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 44 43

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 września 2019 roku, 8:45